กขค.เผยรับร้องเรียนการค้าไม่เป็นธรรมแล้ว 66 เรื่อง เร่งออกไกด์ไลน์คุมประพฤติ

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวถึงเรื่องร้องเรียนตั้งแต่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน เดือนกันยายน 2564 มีเรื่องร้องเรียนรวม 97 เรื่อง แบ่งเป็นปี 2560 จำนวน 2 เรื่อง ปี 2561 จำนวน 11 เรื่อง ปี 2562 จำนวน 20 เรื่อง ปี 2563 จำนวน 30 เรื่อง และปี 2564 จำนวน 36 เรื่อง ใน 19 ประเภทธุรกิจ
โดยธุรกิจประเภทพาณิชย์มีการร้องเรียนสูงสุดถึง 38 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก แฟรนไชส์ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หากจำแนกตามพฤติกรรมที่กระทำความผิดแบ่งเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ มาตรา 50 จำนวน 13 เรื่อง การตกลงร่วมกันทางธุรกิจ มาตรา 54 จำนวน 6 เรื่อง การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรา 57 จำนวน 66 เรื่อง และไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 จำนวน 12 เรื่อง

ซึ่งมีคดีสำคัญที่ กขค. พิจารณาว่ามีความผิดตามมาตรา 57 และดำเนินการลงโทษปรับทางปกครอง จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน กรณีกีดกันทางการค้าในธุรกิจผลผลิตการเกษตร กรณีการปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรม กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นตันแทนจำหน่ายเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีโรงคัดบรรจุผลไม้ปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม กรณีผู้ให้บริการขนส่งพัสดุปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไว้ต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

นายสันติชัยกล่าวว่า กขค. ได้จัดทำแนวปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรม (ไกด์ไลน์) เพื่อสร้างความชัดเจนและให้มีมาตรฐานทางการค้าที่เป็นธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยไกด์ไลน์ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ไกด์ไลน์ธุรกิจแฟรนไชส์ ไกด์ไลน์ธุรกิจการรับซื้อผลไม้ ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่ และมีอีก 1 ไกด์ไลน์ คือไกด์ไลน์การให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับเอสเอ็มอี จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 ธันวาคม 2564 และในระหว่างนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแนวทางการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามที่ไกด์ไลน์กำหนด

นายสันติชัยกล่าวต่อว่า กขค. มุ่งมั่นและมุ่งเน้นให้การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยสร้างมาตรฐานทางการค้าให้เป็นสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติ หากธุรกิจรายใดได้รับการเอารัดเอาเปรียบการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่ สขค.โทร 0-2199-5444 หรือเว็บไซต์ www.otcc.or.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ETDA เผยธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยปี 63 มีมูลค่า 3.78 ล้านล้านบาท ลดลง 6.68%
บทความถัดไป‘สมชัย’ ชี้ กม.ลูก จะแก้ให้สมใจยาก ส.ส.พึงมียังอยู่ พรรคเดียวเบอร์เดียวทำไม่ได้ ขัด รธน.