ม.ล.ปนัดดา สร้างแรงจูงใจ น.ศ.กศน.มีความเพียร หมั่นขวนขวายศึกษา ภ.อังกฤษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สนทนาออนไลน์ร่วมกับเยาวชน หลักสูตร กศน.ที่พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตอนหนึ่งว่า

“ในห้วงเวลาปัจจุบันอาจถือเป็นโอกาสพร้อมกันไปในช่วงที่เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บระบาดที่เราต้องมีความระมัดระวังตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมากแล้ว ยังมีความจำเป็นที่ลูกหลานเยาวชนทุกคนต้องหมั่นขวนขวายในการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเมตตาพระราชทานสอนว่าด้วยความเพียร ความเป็นนักการศึกษาที่แตกฉาน ความมีทัศนคติที่ดีต่อกัน การใช้ปัญญาและความรับผิดชอบนำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ และการขวนขวายเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด อาทิ กรณีศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ประชากรทั่วโลกสามารถพูดได้ไม่มากก็น้อย ลูกหลานเยาวชนพึงตั้งข้อสังเกตว่า การไม่เข้าใจในบทสนทนาพื้นฐาน หรือแม้แต่การพูดอย่างเร็วๆ หรือมีความบกพร่อง ในลักษณะคุยโวโอ้อวด เรียกร้องความสนใจ ที่เรียกว่า “the act of showing off” จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกาลเทศะ การอันควรไม่ควร ทั้งหลักไวยากรณ์และศัพท์แสงที่พูดจำต้องมีความรอบคอบอย่างมาก

การที่ชาติไทยของเราจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดมาก่อน ย่อมมิใช่เหตุผลของความอ่อนด้อยในการสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติอื่นๆ สิ่งสำคัญอยู่ที่ความสนใจและใส่ใจในการศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งเชื่อมโยงความสวยงามระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยให้เกิดความไพเราะ ถูกต้อง ก็จะเป็นเสน่ห์และความโดดเด่นที่อาจนำสู่การเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่น่าชื่นชมของชาวต่างชาติ

ครูอาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างของความเป็นนักอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่งดงามและชาญฉลาด ผสานกับความเป็นนักการทูต ความเป็นสุภาพชน ในความทรงจำของศิษย์ทั้งหลายทุกคนตราบนานแสนนาน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon