ผบ.กร.ตรวจเยี่ยมกองการฝึกกองเรือยุทธการ สร้างขวัญกำลังใจกำลังพล

ผบ.กร.ตรวจเยี่ยมกองการฝึกกองเรือยุทธการ สร้างขวัญกำลังใจกำลังพล  ขอเตรียมและดำรงความพร้อมกำลังรบให้ครอบคลุมทุกด้าน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) ตรวจเยี่ยม กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยมี พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ต่าง ๆ เพื่อจะได้ร่วมแก้ไขปัญหา ให้กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อไป


พล.ร.อ.สุวิน กล่าวว่า กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างนักรบชาวเรือ ให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ ด้วยการมีครูผู้สอนที่มีความชำนาญ มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญ ในการตรวจสอบและประเมินผลความพร้อมรบของกำลังทางเรือ ในสาขาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจ ทั้งในยามปกติ และเมื่อมีสถานการณ์วิกฤต ดังนั้น ความเชี่ยวชาญของกำลังพล ความทันสมัยของเอกสาร บรรณสาร และหลักนิยม ที่สอดคล้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีอุปกรณ์สำหรับการฝึกที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้ทุกท่าน จงภูมิใจ พัฒนาหน่วย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความรู้ และเตรียมความพร้อมของกำลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image