สมชาย หวังวัฒนาพาณิช บอร์ดป้ายแดง-คุมก๊าซเรือนกระจก

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยเป็นการตั้งใหม่ยกชุด 6 คน มี วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานกรรมการ

สมชาย หวังวัฒนาพาณิช เกิด 21 มีนาคม 2501

จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ Senior Vice President
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส์ จำกัด,กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

ประธานคณะกรรมการพลังงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน):
เอสซีจี

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ล่าสุดได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 19 ตุลาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon