สสจ.สงขลาแนะประชาชนใช้ชุด ATK

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น เป็นชุดสำหรับตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกหรือตรวจด้วยน้ำลาย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถรู้ผลภายใน 15-30 นาที

“ให้พิจารณาความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดของตนเองหรือคนรอบข้าง หากมีอาการของโรคทางเดินหายใจ หรือมีไข้ต่ำๆ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว หรือในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการและไม่มีอาการหรือมีคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งผลการตรวจจะแม่นยำขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ 5-14 วัน”

นพ.สงกรานต์กล่าวว่า ผลตรวจเป็นบวก ถือเป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด ให้รีบแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา กรณีผลตรวจเป็นลบแต่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดจากเชื้อยังอยู่ในระยะฟักตัว หรือมีปริมาณเชื้อที่โพรงจมูกน้อย หรือเก็บผิดวิธี ขอให้ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อไว้ก่อน และตรวจซ้ำอีกใน 3-5 วัน หรือตรวจทันทีเมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก มีไข้ หากผลตรวจยังเป็นลบ แสดงว่าไม่พบการติดเชื้อ

นพ.สงกรานต์กล่าวว่า ผู้ที่ผลเป็นบวกและสมัครใจแยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน หรือแยกกักรักษาตัวในชุมชน ให้สังเกตอาการตนเองทุกวัน ตรวจวัดไข้ วัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว หากมีไข้ให้พักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ หากรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด หรือมีอาการไอมากขึ้น หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ ให้แจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

“ชุดตรวจที่ใช้แล้วถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างมิดชิด โดยใส่ถุงแดง แล้วใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นปากถุง หากไม่มีถุงแดงให้ใส่ถุงขยะทั่วไป พ่นแอลกอฮอล์ 70% และเขียนว่าขยะติดเชื้อ แล้วจึงนำไปทิ้งโดยการทิ้งขยะไม่ควรใส่รวมกับขยะประเภทอื่น และห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ”

นพ.สงกรานต์กล่าวว่า ประชาชนที่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงที่ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุด ATK สามารถซื้อชุดตรวจ ATK แบบสำหรับใช้โดยประชาชนได้จากร้านยาแผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการตรวจได้ที่สถานบริการต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน บุคลากรทางการแพทย์ หรือเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง สามารถรับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน

นพ.สงกรานต์กล่าวว่า คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ อ.เมือง ร้านโอเคเภสัช ร้านบู๊ทส์ โลตัสสงขลา ร้านแฮปปี้เมด และ อ.หาดใหญ่ ร้านหมอยาเภสัช ร้านภูตะวันเภสัช ร้านฟาร์มาเพล็กซ์ ร้านธนพัฒน์เภสัช ศูนย์ยาทุ่งเสา ร้านยาหน้าสวน ร้านบู๊ทส์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร้านขายยาเพรียว สาขาหาดใหญ่ ร้านยา ย่า ทุ่งลุง, ร้านยาเภสัชฯ ม.อ.หาดใหญ่ คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์

“การป้องกันตนเองที่ดีที่สุดตามมาตรการ คือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด, สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน หรือทำกิจกรรมนอกบ้าน, หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์, ตรวจวัดอุณหภูมิ, ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon