เปิดชื่อ ‘อปท.’ โดดเด่น-รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 64

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติมอบรางวัลพระปกเกล้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต 2.เทศบาลนคร(ทน.)นครสวรรค์ 3.ทน.สุราษฎร์ธานี 4.เทศบาลเมือง(ทม.)ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 5.เทศบาลตำบล(ทต.)เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 6.ทต.เวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย 7.องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 8.อบต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 9.อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.ทม.กาฬสินธุ์ 2.ทต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 3.อบต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ 1.อบจ.สงขลา 2. ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3. ทม.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 4. ทต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 5. ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 6. ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 7. ทต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 8. ทต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 9. อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 10. อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 11.อบต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 12.อบต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 13. อบต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 14. อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

รางวัลพระปกเกล้าด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.อบจ.สตูล 2.ทน.ขอนแก่น 3.ทน.นนทบุรี 4.ทม.ร้อยเอ็ด 5. ทม.สุพรรณบุรี 6.ทม.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 7.ทต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 8.อบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 9.อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 10.อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1. ทม.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 2.ทต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 3.ทต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4.ทต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 5. ทต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 6.ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 7. ทต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 8.อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 9.อบต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 10.อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 11.อบต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 1 แห่ง คือ อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. อบจ.เชียงใหม่ 2.อบจ.พัทลุง 3.อบจ.สระแก้ว 4.ทม.สตูล 5.ทต.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 6.ทต.วังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน 7.อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 8.อบต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 9.อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ใบประกาศเกียรติคุณด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ทม.ชุมพร 2.ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 3.อบต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล จะทำพิธีมอบรางวัลวันที่ 7 พฤศจิกายน ทางออนไลน์ ภายในงาน เคพีไอ คองเกรส ที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้ต้องจัดทางออนไลน์ เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการควบคุมโรคโควิด-19 ระบาด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon