พณ.หนุนผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา-น้ำมันมะพร้าว สุราษฎร์ธานีใช้เอฟทีเอขยายส่งออก

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวขณะนำทีมผู้บริหารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการของบริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางแปรรูป ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริษัทขอให้กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนความรู้เรื่องการส่งออกและแนวทางการขยายตลาดเพิ่มเติม ตามนโยบายของกระทรวงมุ่งเน้นส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพาราสู่ตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวนลุงสงค์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลโอทอประดับ 5 ดาว ทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสกัดร้อนเพื่อการบริโภค และเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าว อาทิ สบู่ โลชั่นทาผิว และแชมพู โดยใช้วัตถุดิบมะพร้าวในพื้นที่ รวมถึงใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า คือ แผ่นเช็ดเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าวรายแรกของประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องการขยายการส่งออกไปตลาดจีน และพร้อมใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ด้วย

” กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการส่งออกน้ำมันมะพร้าว เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวอันดับ 3 ของประเทศ รองจากประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร และยังเป็นสินค้าที่มีลู่ทางการตลาดที่สดใส เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ “นายสินิตย์ กล่าว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศผู้นำการส่งออกสินค้ายางพาราของโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐ จีน และญี่ปุ่น สำหรับการส่งออกไปตลาดจีนและตลาดญี่ปุ่น ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่จีนและญี่ปุ่น ได้ยกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าไม้จากจากไทยแล้ว จึงเป็นแต้มต่อและโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย และต้นปี 2565 เมื่อความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 2,300 ล้านคน

สำหรับบริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางแปรรูปสำหรับห้องครัวและห้องน้ำ ที่มีมาตรฐานระดับสากล เน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ใช้วัตถุดิบไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งออกตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยนักธุรกิจสหรัฐฯ ที่ได้เปิดโรงงานผลิตในจีนและเมียนมาแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ามาลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความพร้อมของวัตถุดิบไม้ยางพารา แรงงานมีทักษะ และความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและชาวสุราษฎร์ธานี ขณะนี้มีการจ้างงานในพื้นที่ 80 คน และวางแผนขยายการจ้างงานเป็น 200 คนปลายปีนี้ พร้อมทั้งขยายพื้นที่โรงงานและเพิ่มเติมการจัดจำหน่ายตลาดในประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ไทยมี FTA 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง ปัจจุบัน 17 ประเทศคู่ FTA ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไม้ยางพาราให้ไทยทุกรายการแล้ว เหลือเพียงเกาหลีใต้ที่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าไม้ยางพาราอัตรา 5% และ 17 ประเทศ คู่ FTA ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ชิลี และเปรู ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าน้ำมันมะพร้าวให้ไทยแล้ว เหลือเพียงอินเดียที่ยังเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันมะพร้าวที่อัตรา 100%

สำหรับช่วง 8 เดือนแรก2564 ไทยส่งออกสินค้าไม้ยางพาราสู่ตลาดโลก มูลค่า 709.71 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 21,861 ล้านบาท ขยายตัว 18.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน และ อาเซียน ส่วนการส่งออกน้ำมันมะพร้าวของไทยไปตลาดโลก มีมูลค่า 6.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 186.7 ล้านบาท ขยายตัว 1.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ลาว รัสเซีย เกาหลีใต้ และฮ่องกง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon