กาชาดสตูลเร่งระดมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า สภากาชาดไทยได้ระดมความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและได้ให้เหล่ากาชาดได้ใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหรือกักตนเองเพื่อรอดูอาการ

ขณะนี้ได้รับรายงานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลว่าในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จิตอาสากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูลที่ 1 ร่วมบรรจุ “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ” จำนวน 827 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 7 อำเภอ โอกาสนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพิ่มเติมให้อีกถุงละ 5 ชิ้น รวมจำนวน 4,135 ชิ้น

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลแล้วรวมจำนวน 9,705 ชุด (คิดเป็นมูลค่า 6,405,300 บาท) และมอบเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,000 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon