TFG เซ็น MOU มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสร้างหลักสูตร ปั้นนักศึกษาสัตวศาสตร์สู่อุตสาหกรรม

นายเพชร นันทวิสัย ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือTFG เปิดเผยว่า บริษัท และบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการโดยร่วมมือกันสร้างหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัย และความร่วมมืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานด้านการศึกษา โดยการร่วมกันสร้างหลักสูตรของทั้งบริษัท และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก TFG เป็นทั้งอาจารย์และพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 เทอม ในช่วงชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อมีความเข้าใจในลักษณะงานเพิ่มมากขึ้น ก่อนเข้าสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป”

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิชาการ ทั้งการร่างหลักสูตรในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ร่วมถึงการฝึกงานของนักศึกษาด้วย โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยมีกำหนดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

“บริษัทมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดังกล่าว เพราะองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ย่อมส่งผลดีต่อบริษัท และภาคอุตสาหกรรม ร่วมถึงประเทศชาติในอนาคต” นายเพชรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon