“สุริยะ”ชงครม. ธันวาฯนี้ แผนพัฒนากัญชง ดันไทยฮับเอเชีย สมาคมฯกัญชงไทย เตรียมจัดงานประกาศศักดา

นายวีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีตน นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบหารือกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กระทรวงฯ เพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์การ(ฮับ)กัญชงเพื่ออุตสาหกรรม โดยชูจุดเด่นกัญชงด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว ทั้งนี้สมคมฯเตรียมจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 ในปลายปี 2565 เพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าไทย

“สมาคมฯ ได้ริเริ่มรวมตัวกันของทุกภาคส่วน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากขับเคลื่อนกัญชงสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผลักดันแผนการพัฒนาพืชเศรษฐกิจกัญชงมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ การเข้าพบรัฐมนตรีฯครั้งนี้จะเป็นโอกาสร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมภายในภูมิภาคได้” นายวีระชัย กล่าว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังภาครัฐประกาศปลดล็อคกัญชงในประเทศ กระทรวงฯได้เร่งดำเนินการร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเชิงพาณิชย์ และจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติในเดือนธันวาคมนี้ รวมถึงเตรียมร่างแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงเสนอครม.เห็นชอบในปลายปี 2565

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย กล่าวว่า สมาคมฯวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจกัญชงระหว่างปี 2565-2575 หรือภายใน 10 ปีผลักดันพืชเศรษฐกิจกัญชงของประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำในเอเชียทั้งด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเพิ่มมูลค่าตลาดกัญชง กัญชา และกระท่อม ที่มีอัตราเติบโตกว่า 25% ต่อปี มีมูลค่า 8 แสนล้านบาท เป็นกว่า 3 ล้านล้านบาท ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า

นายพรชัย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 หรือ The 2nd International Hemp Environmental Forum กำหนดจัดงานในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นการรับไม้ต่อจากประเทศญี่ปุ่น โดยหน่วยงานภาคี  Japan Hemp Association ได้ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยแล้ว ขณะนี้ สมาคมฯได้เริ่มเทียบเชิญหน่วยงานจากนานาชาติที่อยู่ในอุตสาหกรรมกัญชงของโลก มาร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ และเพื่อให้เห็นถึงโอกาสของตลาดกัญชงในระดับสากลจึงได้เข้ามาหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon