สภากาชาดไทยพร้อมกระจายจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ให้หน่วยงานภาคีทั่วไทย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุ พร้อมจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยแล้ววันนี้ โดยองค์การเภสัชกรรมแจ้งจะส่งมอบให้ 20% ของที่สภากาชาดไทยสั่งจองจากบริษัท เมื่อได้รับมอบจะส่งต่อไปยังหน่วยฉีดวัคซีนที่กำหนด ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยแจง สัดส่วนที่ได้รับมอบ เป็นไปตามข้อตกลงกับบริษัทนำเข้า ไม่ได้ตัดโควต้าผู้ซื้อรายอื่น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่สภากาชาดไทยสั่งซื้อถึงประเทศไทยแล้ว โดยทางองค์การเภสัชกรรมแจ้งว่า ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน ขณะเดียวกันบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแจ้งว่า สามารถจัดส่งวัคซีนไปยังปลายทางที่สภากาชาดไทยกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวนที่จะได้รับคือ 112,040 โดส หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยในแต่ละงวด

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดทำแผนกระจายวัคซีนงวดแรกให้หน่วยงานต่างๆ เฉลี่ยตามสัดส่วนที่จองไว้แล้ว ดังนี้
1.สำนักงานบรรเทาทุกข์ (8.5%) คิดเป็น 9,523 โดส
– พื้นที่ต่างจังหวัด (7%) คิดเป็น 7,843 โดส
– พื้นที่กรุงเทพฯ (1.5%) คิดเป็น 1,680 โดส
2.สถานเสาวภา (1.5%) คิดเป็น 1,681 โดส
3.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลต่างๆ รวม 12 หน่วยงาน (15%) คิดเป็น 16,806 โดส
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 38 จังหวัด (75%) คิดเป็น 84,030 โดส

ยืนยันว่า จะต้องฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขณะเดียวกันนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนโมเดอนาที่สภากาชาดไทยจะได้รับในอัตราส่วน 20% ของวัคซีนที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยแต่ละงวด โดยงวดนี้ได้รับ 112,040 โดสนั้น เป็นไปตามข้อตกลงกับบริษัท ซิคลิค ฟาร์มา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 แล้ว โดยไม่ได้ไปตัดโควต้ายอดการสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายอื่นๆ แต่อย่างใด

นายกฤษฎากล่าวย้ำว่า บริษัท ซิคลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นเจรจาการซื้อวัคซีนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถตรวจกับบริษัทผู้จำหน่ายได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image