โอสถสภา ปลื้ม ได้รับเลือก องค์กรที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย ซีอีโอ ย้ำพนักงานคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ เป็นทรัพยากรมีค่าสูงสุด

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จาก HR Asia ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรในมิติต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

นางวรรณิภา กล่าว่า การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่โดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และยังถือเป็นรางวัลพิเศษให้กับทีมงานและพนักงานทุกคนในโอกาสที่โอสถสภาดำเนินธุรกิจครบรอบ 130 ปีในปีนี้

“พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท โอสถสภาพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังแนวคิด ใฝ่เรียนรู้ (Learn) ทลายกรอบการเรียนรู้เดิมๆ (Unlearn) เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ (Relearn) และพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี การทำงานเป็นทีม และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคล่องตัว (Agility) แม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โอสถสภาได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง ได้ดูแลจัดหาวัคซีน มอบชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันโรคโควิด 19 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้รองรับการทำงานจากบ้าน (WFH) ได้อย่างคล่องตัว ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image