โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย คว้ารางวัลระดับโลก 2 ปีซ้อน Best Place to Work Certificate องค์กรน่าทำงานที่สุด

นายจอห์น ดอว์เบอร์ ผู้จัดการทั่วไปแห่งโนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย กล่าวว่า โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนในปี 2563 และปี 2564 จาก Bestplacetowork ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ให้คะแนนตาม criteria และออก Certificate ให้กับบริษัทในยุโรป อเมริกา middle east และเอเชีย และปีนี้ โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย ยังเป็นได้รับการจัดอันดับ 1 ในทุกภาคส่วนและทุกขนาดขององค์กรในปี 2564 สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นการันตีด้วยรางวัลคุณภาพ พร้อมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การจัดฝึกอบรมและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ การให้คำปรึกษาและแนะแนวระดับสูง การดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงานที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การดูแลรับผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีสวัสดิการที่น่าดึงดูด ส่งผลให้ โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งชาติ อ้างอิงจากผลสำรวจ พบว่า ร้อยละ 99 ของพนักงานมองว่า โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ดีและน่าร่วมงาน ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับองค์กรไทยทั่วไปที่ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 82

“พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปีซ้อน” นายจอห์น ดอว์เบอร์ กล่าวและว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับเลือกเป็นองค์กรน่าทำงานมากที่สุดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พวกเราทุกคนล้วนทำงานหนัก ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเป็นระบบตามข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลิน รู้สึกปลอดภัย มีส่วนร่วม และประสบความสำเร็จได้ แม้จะเป็นเวลาในช่วง Work From Home พวกเรายังคงติดตามความเป็นอยู่ของพนักงานในทีมอย่างใกล้ชิด รวมถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเราในช่วงสถาณการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้

สำหรับ รางวัล Best Place To Work เป็นรางวัลที่เชิดชูองค์กรชั้นนำทั่วโลกด้านความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเกณฑ์การประเมินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ผ่านวิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของบริษัทด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอน โดยเน้นพิจารณาจากปัจจัยองค์กร 8 ประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นำ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการบริหารจัดการบุคคลากร ซึ่งนอกจากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรแล้ว ทางองค์กรยังต้องได้รับการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรตามกรอบมาตรฐานด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าสามารถเพิ่มรายได้แก่องค์กรให้อยู่ในระดับผู้นำตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon