กทม.เชิญชวนทุกอาชีพ ทุกสัญชาติ ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง

กทม.เชิญชวนทุกอาชีพ ทุกสัญชาติ ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ SHA+ และ COVID Free Setting ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด เพื่อให้ทุกคนทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเปิดรับการท่องเที่ยวและฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัย

“กทม.จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทั้งนี้ กทม.ได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยได้เริ่มเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 64 เป็นต้นมา ประกอบด้วย เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 11 แห่งด้วย

“สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอพพลิเคชั่น “QueQ” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอพพ์ฯ “QueQ” 2. เข้าแอพพ์ฯ “QueQ” เลือก “บริการสาธารณะ” 3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด-19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกทม. 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.คลองสามวา และ รพ.บางนากรุงเทพมหานคร 4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป และ 5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น

และช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2) สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT) 2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอพพ์ฯ “QueQ” บนมือถือ 3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า นอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แล้ว กทม.ยังได้จัดรถ BMV ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุถึงบ้านด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนของทุกคน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย หากไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้ออาการจะรุนแรงกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ที่สำคัญเมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้เหมาะสม และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือหรือน้ำสบู่บ่อยๆ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า จากรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กทม. จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) MOPH Immunization Center ณ วันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 22.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,953,587 คน คิดเป็นร้อยละ 116.29 ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 7,912,692 คน คิดเป็นร้อยละ 102.77 จากจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ จำนวน 7,699,174 คน

“กทม.จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 และโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทั้ง 11 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนได้ตามช่องทางที่กำหนด ทั้งแอพพ์ฯ “QueQ” และ GOOGLE FORM รวมถึงการลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กทม. โทร.0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ หรือโรงพยาบาลสังกัดกทม.ทั้ง 11 แห่ง” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon