พณ.ดัน‘ฟู้ดทรัค’ใช้ธุรกิจเป็นหลักประกันกู้เงิน ขยายกิจการ-เสริมสภาพคล่อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (ไมโครเอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กลับมาประกอบธุรกิจ และมีความเข้มแข็งอีกครั้ง โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง กรมฯ ได้กำหนดมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ล่าสุด กรมเตรียมช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเปิดพื้นที่บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้ามาจำหน่ายสินค้า ระหว่าง 1 – 2 ธันวาคม และ 15 – 16 ธันวาคม ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี
และได้ประสานสถาบันการเงินร่วมออกบูธภายในงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นด้วยหลักประกันทางธุรกิจ คาดมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมงานวันละ 20 ราย รวม 4 วัน (2 ช่วง) จะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 80 ราย สินค้าประกอบด้วย อาหารไทย อาหารสากล อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

” กรมเดินหน้าผลักดันธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ สร้างความมั่นใจช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น โดยหารือกับสถาบันการเงินในการรับ ‘ธุรกิจฟู้ดทรัค’ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น สถาบันการเงินรายย่อย ได้มีการรับกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) จำนวน 7,839 กิจการ มูลค่ารวม 1,193 ล้านบาท” นายทศพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon