บทบาท อปท. กับ การแก้ปัญหายาในชุมชนอย่างยั่งยืน ‘พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ’

บทบาท อปท. กับ การแก้ปัญหายาในชุมชนอย่างยั่งยืน ‘พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ’

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะที่หลากหลาย และเปิดกว้าง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย รวมถึงเพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมในประเด็นที่กำลังจะเป็นประเด็นของสังคม

ในการเสวนาครั้งนี้ เรื่อง “บทบาท อปท. กับ การแก้ปัญหายาในชุมชนอย่างยั่งยืน” มาในประเด็นหลักที่ว่า “พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ” นำโดย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ภญ.ดร.ณธิป วิมุตติโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.ปิยะ ฟองศรัณย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ภญ.เบญจมาศ บุดดาวงศ์ โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายเอกศิลา ปานศรี ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นายพายัพ ณภัทรหนองบัว ประธาน อสม. จ.ศรีสะเกษ และผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โดยจะเปิดเวทีอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.15 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือร่วมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Zoom Meeting ID : 868 9790 70224 Passcode : 159 611 หรือสแกนผ่าน Qr Code ได้ในรูปภาพนี้

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon