จัดแลกเปลี่ยนสมัชชาสุขภาพ ‘มองรอบมุม กฎหมายไทย ไร้แร่ใยหิน’

จัดแลกเปลี่ยนสมัชชาสุขภาพ ‘มองรอบมุม กฎหมายไทย ไร้แร่ใยหิน’

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 ในการ “มองรอบมุม กฎหมายไทย ไร้แร่ใยหิน” ซึ่งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะที่หลากหลายและเปิดกว้าง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย รวมถึงเพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมในประเด็นที่กำลังจะเป็นประเด็นของสังคม

การร่วมเสวนาในครั้งนี้ หัวข้อเรื่อง เปิดกฎหมาย! สังคมไทย “ไร้แร่ใยหิน” มาในประเด็นหลักที่ว่า “พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ” นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพฯ ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณาตรีเวทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ซึ่งวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่มาร่วม “ผลิดอก ออกกฎหมาย สร้างสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” มีดังนี้ นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ กรมควบคุมโรค ดร.สุวัฒน์ รามจันทร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง นาวสาวเสาวคนธ์ มีแสง กรมสรรพากร, น.ส.อุมาพร ครองสกุลสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวกุลชา ธนะขว้าง กรมควบคุมมลพิษ, น.ส.วิภา รุจิจนากุล กรมอนามัย และนางอัมพวรรณ พุกดำ กรมบัญชีกลาง

โดยจะเปิดเวทีอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30-12.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือร่วมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/88145789212?pwd=aDNlUGlhN1h3MW5GUS9oTHErbHhOdz09 หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHCO.thai

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon