กรมชลประทานขุดลอกคลองระบายน้ำที่ 26 ขวา จ.สระบุรี แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบายน้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรัตน์ ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายมนัส วีระวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลองระบายน้ำที่ 26 ขวา บริเวณตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม

นายประพิศ  เปิดเผยว่า คลองระบายน้ำที่ 26 ขวา เป็นคลองระบายน้ำสายหลักของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ มีระยะทางประมาณ 26.54 กิโลเมตร มีช่วงต้นคลองอยู่ที่ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และปลายคลองระบายน้ำลงสู่คลองหกที่ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 20,000 ไร่ ในเขตตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง ตำบลหนองจระเข้ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และรวมไปถึงพื้นที่ของตำบลสนับทึบ ตำบลชะแมบ ตำบลวังจุฬา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้ดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากลำคลองมีสภาพตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ปัจจุบันดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรได้ใช้เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอ

นายประพิศฯ กล่าวตอนท้ายว่า กรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยได้มีการจัดรอบเวรการใช้น้ำชลประทาน ซึ่งผ่านมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon