มติบอร์ดคุรุสภา เลื่อนวันสอบขอตั๋วครู หลังชนสอบ ก.พ.

มติบอร์ดคุรุสภาเลื่อนวันสอบขอตั๋วครู หลังชนสอบ ก.พ.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รายงานกำหนดวันทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ที่ประชุมมีมติว่า ควรเปลี่ยนวันทดสอบใหม่ เนื่องจากตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวันความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.

“ที่ประชุมเห็นว่าหากกำหนดวันสอบเดิม ผู้สอบบางคนอาจจะเสียสิทธิได้ เพื่อรักษาสิทธิให้กับผู้เข้าสอบทุกคน จึงมอบหมายให้คุรุสภา ไปหารือกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อกำหนดวันทดสอบใหม่ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ และจะประกาศให้ประชาชนทราบอีกครั้ง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ด้านนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 34 แห่ง รวมจำนวน 91 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 23 แห่ง 69 หลักสูตร 2.ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 แห่ง 10 หลักสูตร 3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 4 แห่ง 4 หลักสูตร 4. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร 5. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 6 แห่ง 6 หลักสูตร และ 6.ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร

“นอกจากนี้ที่ประชุมหารือถึงการปรับปรุงร่างข้อบังคับต่างๆ ของคุรุสภา โดยที่ประชุมเน้นย้ำว่า การปรับปรุงข้อบังคับจะต้องศึกษาให้รอบครอบ สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งคุรุสภาจะต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้น เพื่อจัดทำร่างข้อบังคับใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาโดยเร็ว” นางกนกวรรณ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon