‘บิ๊กป้อง’ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force”

‘บิ๊กป้อง’ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่หอสมุดกองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force” โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ และข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาฯ

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force” มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดของการใช้กำลังทางอากาศทั้งระบบ โดยนำประสบการณ์ บทเรียน รวมทั้งการฝึก และการใช้กำลัง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อกำหนดความสามารถที่ต้องการโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยเกี่ยวข้องและเหล่าทัพซึ่งจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางในการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ในการทำสงครามและนอกเหนือจากสงครามเพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็น “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force”

ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนผู้แทนจากกองทัพไทยและเหล่าทัพที่จะได้ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติภารกิจ ในการเตรียมกำลังอันจะนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติการร่วมบนพื้นฐานความเข้าใจและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะมีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon