‘นิพนธ์’จับมือวุฒิสภาเดินหน้าลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน ตั้งเป้าไม่เกิน 12 คนต่อ1แสนประชากรในปี 2570

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ห้องประชุมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (โซนวุฒิสภา) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “วุฒิสภาค้นหาเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice)” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมงาน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการเข้มงวดกฎหมายวินัยจราจร ปัจจุบันได้นำระบบตัดแต้มมาใช้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เริ่มระบบตัดแต้มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง โดยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเร่งดำเนินการออกระเบียบการตัดแต้มรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยให้ได้ 100% จากความทุ่มเทของทุกฝ่ายได้ผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะตำบลขับขี่ปลอดภัย ที่สร้างวินัยให้กับคนในพื้นที่ ปัจจุบันประเทศไทยมีถนนทั่วประเทศ 700,000 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 600,000 กว่ากิโลเมตร การดึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งจาก อบจ. อบต. และเทศบาล เข้ามาลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ด้านความความปลอดภัยทางถนนของในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมผลักดันและกระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

“ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลภัยที่คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง และหลังจากการควบคุมของโรคไวรัสโควิด-19 แล้วต้องดูแลการจราจรอย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570 โดยให้ความสำคัญกับกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยให้บูรณาการร่วมกับ อปท. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย “ เพื่อให้สามารถลดความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง” นายนิพนธ์กล่าว

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image