ภูเก็ตจัดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สีสันป่าตอง กระตุ้นท่องเที่ยว

ภูเก็ตจัดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สีสันป่าตอง กระตุ้นท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน”มหกรรมอาหาร หรอยหนัด หยัดได้ (สีสันป่าตอง) โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานฯ ณ ลานบางลา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

Advertisement

จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงาน มหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร & ของดีภูเก็ต) ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2565 ณ สนามชัย เชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมทั้งสามงาน ได้มีการรณรงค์เรื่องการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดตามมาตรฐาน “CLEANFOOD GOOD TASTE”

การจัดงานฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดงานขึ้นภายใต้ชื่องาน “หรอยหนัด หยัดได้” สีสันป่าตอง เพื่อให้มีกิจกรรมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 120 ร้าน พบกับโซนอาหารพิเศษเมนูปิ้งย่างนานาชาติ รวมไปถึงลานหมูกระทะอาหารยอดฮิตของไทยอีกด้วย ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศบนหาดทรายสไตล์ Barbecue Camping ชมการแสดงดนตรีและกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย ซึ่งได้จัดเวทีไว้รองรับถึง 3 เวที เพลิดเพลินกับตลาดพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม และพิเศษสุดของงานนี้ ชิมฟรี !!! โอวต้าวกระทะยักษ์ การสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต รวมถึงชมการแกะสลักผัก ผลไม้ที่งดงามวิจิตรตระการตา ซึ่งการจัดงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ก็จะมีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไป

Advertisement

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สีสันป่าตอง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ภูเก็ตสืบไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image