ที่ปรึกษา รมว.สุชาติ ลงพื้นที่เพชรบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

ที่ปรึกษา รมว.สุชาติ ลงพื้นที่เพชรบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ใน จ.เพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สปส. และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เพชรบุรี พร้อมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี ร่วมให้กำลังใจ แนะนำกายภาพบำบัด และการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน

“วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นำคณะลงพื้นที่ใน จ.เพชรบุรี เยี่ยมผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความรู้สึกอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ กระทรวงแรงงาน โดย สปส. พร้อมเข้าดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง เข้าถึงความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนให้ดีที่สุด” นางธิวัลรัตน์ กล่าว

Advertisement

นางวันทนา เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ สปส. ร่วมคณะลงพื้นที่กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในความดูแลของ สปส. จ.เพชรบุรี ถึงบ้านพักจำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายสมบัติ พันธุ์เกตุ อายุ 58 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ใน ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งทุพพลภาพจาก เส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง เป็นเหตุให้มีอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง ร่างการสูญเสียการเคลื่อนไหว เดินได้ช้า พูดสื่อสารได้ช้า ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,250 บาท ตลอดชีวิต พร้อมค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว 22,541.31 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 387,000 บาท

2.นายนภดล นกขุนทอง อายุ 44 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ใน ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง นอนติดเตียง พูดไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 5,527.50 บาท พร้อมค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล 153,589.59 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 99,495 บาท

3.นางศรีสะอาด ทองเจิม อายุ 58 ปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ใน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งทุพพลภาพจากเนื้อเยื้อสมองตายหลังผ่าตัดคลอดบุตรทำให้เป็นอัมพาตช่วงล่าง เป็นเหตุให้แขนขาลีบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,100 บาทตลอดชีวิต พร้อมค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว 3,879.14 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบัน จำนวน 499,800 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image