ดีอีเอสเร่งเครื่องอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี สำหรับผู้มีรายได้น้อย

ดีอีเอสเร่งเครื่องอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี สำหรับผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ตามข้อสั่งการของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ที่มีนโยบายให้อินเตอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม และให้เร่งจัดทำโครงการฟรีอินเตอร์เน็ตผู้มีรายได้น้อยเสร็จโดยเร็ว โดยมีนายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม mdes 2 ชั้น 9 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฟรีไวไฟเพื่อผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนเป้าหมาย โดยเป้าหมายของโครงการคือ

1.ลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนเป้าหมาย
2.ส่งเสริมการสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายผ่านอินเตอร์เน็ต
3.ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการให้บริการและการให้ข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการโอนเงิน การสื่อสาร เป็นต้น

ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำหรับดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตลอดจนข้อมูลชุมชน ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้อมูลชุมชนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ ข้อมูลชุมชนแออัดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ คาดว่าในระยะแรกจะเร่งดำเนินการสำหรับชุมชนแออัด และชุมชนผู้มีรายได้น้อยได้มากกว่า 2,000 ชุมชนทั่วประเทศ

“ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลฯเร่งผลักดันให้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งการทำงาน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร และกระทรวงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนวทางผลักดันให้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีค่าบริการราคาถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่าย” นายเนวินธุ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon