สรุปฉีดวัคซีน ณ 9 ม.ค.65 นับถอยหลังสู่ 120 ล้านโดส

สรุปฉีดวัคซีน ณ วันที่ 9 ม.ค.65 นับถอยหลังสู่ 120 ล้านโดส

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 120 ล้านโดส ภายในปี 2565

สำหรับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีน ณ วันที่ 9 มกราคม จำนวน 138,885 โดส แบ่งเป็น
เข็มที่ 1 จำนวน 12,766 โดส
เข็มที่ 2 จำนวน 32,977 โดส
เข็มที่ 3 จำนวน 93,142 โดส

รวมผู้ฉีดวัคซีน จำนวน 106,475,122 โดส
ต้องฉีดอีก จำนวน 13,524,878 โดส

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon