พล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ บอร์ดใหม่การไฟฟ้านครหลวง

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ตามที่กระทรวงมหาดไทย 15 คน

แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งสามปี

บอร์ดชุดนี้ มีนายทหาร 2 คน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ พล.ต.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ และพล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

พล.อ.ปรัชญา เกิด 17 ตุลาคม 2504

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)

โดยคณะกรรมการ กมช. นั้น มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน

ตท.21 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 80

M.S. (Computer Science), The George Washington University, USA

Ph.D. (Computational Science), George Mason University, USA

เติบโตมาจากการเป็นนายทหารซ่อมบำรุงสายสื่อสาร ส.พัน.9 นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้อำนวยการกองพิธีการ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผน กลาโหม

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นั่งเก้าอี้บอร์ดการไฟฟ้านครหลวงมาแล้ว 1 สมัย เมื่อปี 2561 ล่าสุด ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดอีกครั้งในชุดที่มี ชยาวุธ จันทร ดำรงตำแหน่งประธาน ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon