‘สกสค.’ มอบของขวัญวันครูปี’65 จัดแคมเปญ ‘เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ครูไทยสร้างสรรค์’

‘สกสค.’ มอบของขวัญวันครูปี’65 จัดแคมเปญ ‘เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ครูไทยสร้างสรรค์’

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า วันครูปี 2565 ทาง สกสค.เตรียมของขวัญมอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้แคมเปญ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ครูไทยสร้างสรรค์” โดยจัด 3 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ สกสค.ได้ดำเนินการมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 1.พัฒนาทักษะวิชาชีพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้กับครอบครัวครูเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจครัวเรือน แก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมครู รุ่นที่ 1 ไปกว่า 1,000 คนแล้ว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะอบรมรุ่นที่ 2 ต่อทันที 2.แลกเปลี่ยนกับภาคเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาลดรายจ่ายให้มีส่วนลดพิเศษของสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าที่พักโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยว เพียงแค่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงบัตรประจำตัวที่ตนสังกัดอยู่ ก็สามารถรับบริการได้แล้ว

นายธนพรกล่าวต่อว่า และ 3.แก้ปัญหาหนี้สินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู “โคราชโมเดล” ปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยให้ครูนำหนี้ส่วนอื่นๆ มารวมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งทางสหกรณ์จะช่วยครูโดยการลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 6 ต่อไป เป็นร้อยละ 4.5 ต่อปี ทำให้ครูมีเงินเหลือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สกสค.ได้ขยาย “โคราชโมเดล” โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพยครู 10 จังหวัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลดดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูต่อไป และขณะนี้ทราบว่ามีหลายจังหวัดที่สนใจจะนำโคราชโมเดลไปทดลองทำบ้างแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon