สรุปฉีดวัคซีน ณ วันที่ 13 ม.ค.65 นับถอยหลังสู่ 120 ล้านโดส

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 120 ล้านโดส ภายในปี 2565

สำหรับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีน ณ วันที่ 13 มกราคม จำนวน 542,689 โดส แบ่งเป็น
เข็มที่ 1 จำนวน 52,332 โดส
เข็มที่ 2 จำนวน 128,885 โดส
เข็มที่ 3 จำนวน 361,472 โดส

รวมผู้ฉีดวัคซีน จำนวน 108,313,948 โดส
ต้องฉีดอีก จำนวน 11,686,052 โดส

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image