แชร์สนั่นแม่สอด! ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 สั่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหยุดปฏิบัติหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา มีผู้นำคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ภาค 6 แจ้งไปยังนายประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ในพื้นที่ โดยในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด อำเภอแม่สอด ใหม่ แทนว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ผู้คัดค้านและสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง ซึ่งศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ได้มีคำสั่งให้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามิได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสี่ และลงนามโดยนายสุรพล เอียมอธิคม ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6
สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลนครแม่สอดที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 2 คน คือนายเทิดเกียรติ์ ชินสรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายประเสริฐ ปวงละคร แต่นายประเสริฐได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยการรับรองของ กกต. จากนั้นมีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายกันเกิดขึ้น ทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเรื่องอยู่ในกระบวนการทำงานของ กกต.ตามลำดับ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon