ลุ้น 23 มี.ค.ศาลฎีกานัดฟังคำสั่ง เสก โลโซ คดีเสพไอซ์ ส่วนคดียิงปืน สิ้นสุดศาลอุทธรณ์ คุก 2 ปี 18 เดือน

ลุ้น 23 มี.ค.นี้ ศาลฎีกานัดฟังคำสั่ง เสก โลโซ ยื่นคำร้องขอแก้ไขฎีกา คดีเสพไอซ์ ช่วงปีใหม่ ส่วนคดี ยิงปืน สิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์แล้วคุก 2 ปี 18 เดือน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ศาลอาญามีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ ศาลนัดฟังคำสั่งศาลฎีกาในคดีหมายเลขดำที่ อ 1662/2561 คดีหมายเลขแดงที่อ 8288/2561 ที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง นายเสกสรรค์ หรือเสก โลโซ ศุขพิมาย จำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนพกออโตเมติก ซึ่งมีทะเบียนพร้อมกระสุนปืนและต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยมีหรือใช้อาวุธปืนและเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

โดยในวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลพร้อมทนายความ

ก่อนหน้านี้จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาในคดี แต่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำเลยยื่นคำร้อง 4 ฉบับดังนี้ 1. คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

2. คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยฎีกาฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

3. คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

4. คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2564

โดยศาลอาญามีนบุรีพิจารณาคำร้องทั้ง 4 ฉบับแล้วเห็นว่าคำร้องฉบับที่ 1 เนื่องจากผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณาและมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาแล้วจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องอีกให้ยกคำร้อง ส่วนคำร้องฉบับที่ 2 ถึงที่ 4 นั้นเป็นคำร้องที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาที่จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งจึงให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกาและส่งคำร้องพร้อมสำนวนและซองคำสั่งศาลฎีกาไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไปโดยให้นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาในวันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 09.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ศาลอาญามีนบุรีเคยมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย โดยจำเลยรับสารภาพฐานมีอาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 5 เดือน ฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1จำคุก 5 เดือน ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีและใช้อาวุธปืนจำคุก 1 ปี 5 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 18 เดือนบวกโทษจำคุกที่รอการไว้ในคดีของศาลอาญาเข้ากับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก 2 ปี 21 เดือน และนับโทษจำคุกของจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าฐานมีอาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุก 5 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือนเมื่อรวมกับโทษฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นจำคุก 1 ปี 15 เดือน บวกโทษจำคุก 1 ปี 3 เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาของศาลอาญาเป็นจำคุก 2 ปี 18 เดือนยกคำขอให้นับโทษต่อ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคหนึ่ง

แต่คู่ความสามารถฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้หากผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 221 เมื่อจำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาอนุญาตให้ฎีกา ศาลอาญามีนบุรีดำเนินการส่งสำนวนให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้จำเลยฎีกาแล้ว ปรากฏว่าผู้พิพากษาทั้งหมดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อความที่ตัดสินไม่เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดจึงไม่อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอาญามีนบุรีจึงอ่านคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาให้จำเลยฟังและมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยสำหรับคดีนี้ข้อหามีอาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และข้อต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีและใช้อาวุธปืนจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ส่วนข้อหายาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 18 วรรคหนึ่งบัญญัติให้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะการกระทำซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นที่สุด แต่คู่ความอาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องไปพร้อมกับฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาต่อไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 19 ได้ซึ่งศาลอาญามีนบุรีได้ดำเนินการส่งคำร้องพร้อมฎีกาให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไป

โดยนายเสกสรร จำเลย ศาลอาญามีนบุรีได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาศาลฎีกา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon