ผลเลือกตั้งใหม่ อบต.ท้ายสำเภา เมืองคอน ใช้สิทธิ 67.05%

ผลเลือกตั้งใหม่ อบต.ท้ายสำเภา เมืองคอน ใช้สิทธิ 67.05%

วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้สื่อขาวรายงาน นายปรีชา รัตนสุภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ได้ประกาศผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ นายคมกฤต คลิ้งเชื้อ ผลคะแนน 4,057 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 10,660 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 7,148 คน คิดเป็น 67.05% จำนวนบัตรดี 4,057 บัตร คิดเป็น 56.76% จำนวนบัตรเสีย 282 บัตร คิดเป็น 3.95% จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครคนใด 2,809 บัตร คิดเป็น 39.30%

ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทาง กกต.กลางได้มีคำสั่งที่ 3/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่ แทนการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้ร้องเรียนว่านางจิตรา ศรีพิบูลย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมายเลข 1 กระทำการอันเป็นเหตุให้ การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของนางจิตรา ศรีพิบูลย์ ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่

นายคมกฤต คลิ้งเชื้อ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจของพ่อแม่พี่น้อง ญาติมิตรและเพื่อนฝูง และขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ที่ท่านได้มอบให้ทีมพลังท้ายสำเภา จนได้รับชัยชนะในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 จะทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาให้ดีที่สุด ให้เต็มความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งราชการและเอกชน อีกทั้งจะประสานงานกับฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้อง ชาว ต.ท้ายสำเภา และจะนำพาความเจริญมาสู่บ้านของเรา ตำบลท้ายสำเภา

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image