สรุปฉีดวัคซีน ณ 23 ม.ค.65 นับถอยหลังสู่ 120 ล้านโดส

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 120 ล้านโดส ภายในปี 2565

สำหรับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีน ณ วันที่ 23 มกราคม จำนวน 588,908 โดส แบ่งเป็น
เข็มที่ 1 จำนวน 49,456 โดส
เข็มที่ 2 จำนวน 101,051 โดส
เข็มที่ 3 จำนวน 438,401 โดส

รวมผู้ฉีดวัคซีน จำนวน 112,471,503 โดส
ต้องฉีดอีก จำนวน 7,528,497 โดส

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon