กรมเจรจา แจ้งผู้ส่งออกรับมือมาตรการยกเลิกบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกของคู่ค้า

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันคู่ค้าของไทยหลายประเทศ เริ่มบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยในปี2565 ประเทศที่จะบังคับใช้มาตราการดังกล่าว อาทิ ฝรั่งเศส เริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมการจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ซึ่งกำหนดให้ร้านค้าปลีกห้ามนำบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหรือมีส่วนประกอบของพลาสติกมาใช้ห่อสินค้าผักสดและผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป และจะทยอยบังคับใช้กับสินค้าผักสดและผลไม้สดแต่ละชนิดไปจนถึงปี 2569 เพื่อสอดรับกับนโยบายยุโรปสีเขียว (European Green Deal)

สำหรับเกาหลีใต้ จะปรับปรุงระเบียบการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยตั้งแต่วันที่ 1  เม.ย. 2565 ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาทิ แก้ว จาน และช้อนส้อม ภายในร้านอาหารและคาเฟ่ และตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2565 ห้ามใช้ทั้งถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง หลอดพลาสติก และที่คนเครื่องดื่มพลาสติก รวมทั้งห้ามใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าปลีก อาทิ ร้านสะดวกซื้อ และร้านเบเกอรี่ ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกาหลีใต้ได้ผ่อนผันมาตรการฯ ชั่วคราว โดยอนุญาตให้ร้านอาหารและคาเฟ่ใช้ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งได้ แต่ในปีนี้จะบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง ตามนโยบาย “Green New Deal” ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลาสติกให้ได้ 30% ภายในปี 2573 และใช้พลาสติกชีวภาพแทนการใช้พลาสติกที่ทำจากปิโตรเลียมภายในปี 2593

นางอรมน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ปัจจุบันสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ ออกมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก จีน ออกมาตรการห้ามร้านค้าใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย และออสเตรเลีย ออกระเบียบห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดของหลายประเทศและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“ผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งเร่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่มาแรงในยุคนี้ และสอดคล้องกับตามนโยบาย BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว) ของไทย

Advertisement

นางอรมน กล่าวต่อว่า ปี 2564 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่า 4,474.74 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่าปีก่อนหน้า 11.86% โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไทยส่งออก ได้แก่ ถุงและกระสอบพลาสติก แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย และกล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image