ผู้ว่าฯ อัศวิน ทิ้งทวน ชงของบรายจ่ายเพิ่มเติมปี’ 65 อีกกว่าหมื่นล้าน

ผู้ว่าฯ อัศวิน ทิ้งทวน ชงของบรายจ่ายเพิ่มเติมปี’ 65 อีกกว่าหมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. … วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ต่อที่ประชุมสภา กทม. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะเป็นการของบครั้งสุดท้ายในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งของ พล.ต.อ.อัศวิน ก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

สำหรับ 8 หน่วยงาน ที่ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,075,078,513 บาท แบ่งเป็น

สำนักการโยธา จำนวน 60 รายการ จำนวน 5,822,379,680 บาท อาทิ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลอยข้ามแยก และทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ จำนวน 66 รายการ จำนวน 2,642,862,298 บาท อาทิ ปรับปรุงซ่อมแซมแนวเขื่อนฟันหลอริมเจ้าพระยา ปรับปรุงซ่อมแซมแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ชำรุด การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทั้งการขุดลอกคลอง การปรับปรุงสถานีสูบน้ำ โดยเพิ่มกำลังสูบเครื่องสูบน้ำ และบ่อสูบน้ำ

Advertisement

สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 672,451,000 บาท อาทิ สัญญาณไฟกดปุ่ม 100 จุด ติดตั้งปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก ติดตั้งกล้องซีซีทีวี พท้นที่เขตดุสิต และ ติดตั้งกล้องซีซีทีวี คลองผดุงกรุงเกษม กับคลองช่องนนทรี ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยทางท้องถนน เช่น โรลเลอร์ การ์ด หรือ อุปกรณ์ช่วยลดความรุนแรง รับแรงกระแทกหากกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริเวณเกาะกลางทางโค้งและทางแยก

สำนักการแพทย์ จำนวน 72 รายการ จำนวน 507,419,000 บาท อาทิ จัดทำห้องผ่าตัดหัวใจ และศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งห้องผ่าตัดหลอดเลือดและทรวงอก ของรพ.เจริญกรุงประชารักษ์

สำนักอนามัย จำนวน 8 รายการ จำนวน 211,203,300 บาท อาทิ การจัดซื้อวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอกคัส

Advertisement

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 14 รายการ จำนวน 173,657,035 บาท อาทิ การจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สามารถใช้เวลาได้ 3 ชั่วโมง การจัดซื้อกล้องค้นหาสัญญาณความร้อน จากของเดิมที่มีสภาพเก่าและชำรุด และใช้งานเกิน 7 ปี การจัดซื้อหัวฉีดไร้แรงสะท้อน (หัวฉีดฟ็อกซ์) และการจัดซื้ออุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง พัดลมระบายควัน เป็นต้น

สำนักการศึกษา จำนวน 3 รายการ จำนวน 42,566,200 บาท โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โครงการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกทม. และการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนสังกัด กทม.

สำนักเทศกิจ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 2,540,000 บาท การจัดซื้อเสาผูกเรือตรวจการณ์

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image