กระทรวงแรงงาน แจงกรณีสมาชิกกองทุนฯ ไม่ได้รับเงิน เหตุพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี

กระทรวงแรงงาน แจงกรณีสมาชิกกองทุนฯ ไม่ได้รับเงิน เหตุพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายตนดูแลอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยที่ประสบปัญหาความไม่สงบจากภัยสงครามที่ประเทศยูเครน จนต้องทยอยเดินทางกลับประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวกและรับเงินช่วยเหลือสำหรับสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ “กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงคราม” ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

“ท่านรัฐมนตรีสุชาติ  กำชับให้กรมการจัดหางานดูแลช่วยเหลือแรงงานไทยทุกคนอย่างดี โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ต้องเร่งจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาโดยเร็วที่สุด ซึ่งกรมการจัดหางานรับข้อสั่งการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ และยังอยู่ในระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี จะได้รับเงินทันที ไม่มีตกหล่นแน่นอน สำหรับกรณีแรงงานไทยชาวนครราชสีมา อำเภอพิมายที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 15,000 บาท จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นางสาวจิราพัชร ยิ่งแก้ว ได้สมัครเป็นสมาชิกฯกองทุน โดยสมัครใจส่งเงินเข้ากองทุน จำนวน 500 บาท และได้เดินทางออกจากประเทศไทย วันที่ 17 มีนาคม 2559 มีระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้าง เป็นเวลา 9 เดือน หากนับตามวันครบกำหนดสัญญาจ้าง (16 ธันวาคม 2559) ต่อไปอีก 5 ปี แรงงานท่านนี้จะอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนฯ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้ว ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า กรมการจัดหางานห่วงใยและฝากถึงคนงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการดูแลตามสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ โดยกรมการจัดหางานจะมีกระบวนการในการตรวจสอบอย่างละเอียด รัดกุม ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคของรัฐแล้ว กรมการจัดหางานจะจ่ายเงินเยียวยาตามสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ ทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon