“จุรินทร์”รุกต่อช่วยเกษตรกร”แก้หนี้-ซื้อทรัพย์แทน-งดยึด-ชะลอฟ้อง”

ที่กระทรวงพาณิชย์ เวลา 11.00 น. ในวันที่ 16 มีนาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ว่า จากรายงานผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีตั้งแต่คณะกรรมการชุดมารับผิดชอบการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกองทุน 5,670,659 ราย และที่ขึ้นทะเบียนในรูปองค์กรเกษตรกร 56,284 องค์กร โดยขึ้นทะเบียนหนี้ เพื่อขอให้กองทุนแก้ปัญหาให้จำนวนเกษตรกร 535,871 ราย คิดเป็น 769,220 บัญชี วงเงินหนี้ 107,119 ล้านบาท

ซึ่งผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีของกรรมการชุดนี้ ประการที่หนึ่ง คือ แก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,857 ราย วงเงินหนี้ 1,514 ล้านบาท แยกเป็นการเข้าไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินแล้วให้เกษตรกรมาเป็นหนี้กองทุนแทนให้ไม่มีภาระดอกเบี้ยและไม่มีการยึดที่ดินจนกว่าเกษตรกรจะผ่อนชำระได้ 1,695 ราย วงเงิน 1,347 ล้านบาท กองทุนเข้าไปซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือกำลังดำเนินการไปขายทอดตลาดจำนวน 162 ราย วงเงิน 167 ล้านบาท ถือว่ามีความก้าวหน้ามากยุคหนึ่งในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรในวงเงินจำกัดเท่าที่กองทุนฟื้นฟูจะมี ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการชะลอฟ้องหรือไม่ถูกฟ้องและชะลอการขายทอดตลาด 11,472 ราย วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้เพียงแก้ปัญหาหนี้สิน แต่เมื่อแก้ปัญหาหนี้สินได้บางส่วนแล้ว ยังมีนโยบายเข้าไปพัฒนาฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรด้วย การจัดโครงการพัฒนา เพื่อให้ฟื้นตัวได้หลังใช้หนี้แล้ว โดยเห็นชอบ 551 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนได้ 9,107 ราย

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการหนี้ ซึ่งเป็นกลไกของกรรมการชุดใหญ่ไปดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีก 5,277 ราย วงเงิน 3,533 ล้านบาท พร้อมมีมติให้คณะกรรมการหนี้ซื้อทรัพย์เพิ่มเติมอีก 35 ราย ที่เป็นหนี้เอ็นพีเอวงเงิน 52.7 ล้านบาท และมติให้ปรับปรุงระเบียบของกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้สามารถซื้อทรัพย์ช่วยเหลือเกษตรกรซื้อทรัพย์ที่หลุดมือเกษตรกร และมีการขายต่อไปหลายทอด แต่เกษตรกรยังหวังจะได้รับที่ดินกลับคืน โดยให้กองทุนฯสามารถซื้อทรัพย์ที่เป็นที่ดินเกษตรกรเดิมที่ถูกขายไปหลายทอดมาเป็นของกองทุนและให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินเดิมมาผ่อนชำระกับกองทุน เพื่อให้ที่ดินทำกินไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น

อีกมติได้เห็นชอบการจัดสรรงบกลาง ที่กระทรวงเกษตรฯและกองทุนฯได้ขอไปยังคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ให้สามารถใช้วงเงิน 2,000 ล้านบาทได้ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้สามารถนำงบ 2,000 ล้านบาท ไปดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แบ่งเป็นงบบริหารจัดการสำนักงานกองทุน 230.8 ล้านบาท แก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร 1,500 ล้านบาท มีเกษตรกรเป้าหมาย 3,425 รายและใช้ในโครงการฟื้นฟูพัฒนาชีวิตเกษตรกร 269 ล้านบาท โดยมีองค์กรที่รอขอโครงการ 776 องค์กร มีสมาชิกรวม 42,034 ราย

Advertisement

 

 

 

Advertisement

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image