บอร์ด PROEN ไฟเขียวแจกฟรี วอร์แรนท์ 158 ล้านหน่วย พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียน 79 ล้านบาท

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) PROEN เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PROEN-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 158,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

พร้อมกันนี้ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 79,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 158,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 237,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 158,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PROEN-W1)

ขณะเดียวกันยังมีมติเพิ่มวาระดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท

“การจัดสรรวอร์แรนท์ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความเชื่อมั่น และร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการเพิ่มทุน เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิ PROEN-W1 และจะช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุนในอนาคต ทำให้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการรุกขยายสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ล่าสุดในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายเครื่องขุดเหรียญ Crypto และเพิ่มบริการรับฝากวางเครื่อง (เฉพาะรุ่น) พร้อมบริการดูแลเครื่องขุดหลังการขาย และบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (“Bitkub”) เพื่อทำธุรกรรมการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่ช่วยผลักดันการเติบโตได้อย่างโดดเด่น”

Advertisement

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 1,061.56 ล้านบาท โดยกลยุทธ์การเติบโตจะมาจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 805.39 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2565 ทั้งหมด ประกอบกับ บริษัทฯมีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ 6-7 โครงการ มูลค่าโครงการละ 200 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร PROEN IDC (Internet Data Center) ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 – ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ พื้นที่โดยรวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร เตรียมลงเสาเข็มในเดือน เมษายน 2565 และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงปลายปี 2565 หรือไม่เกินไตรมาส 1/2566

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image