MTC ขยับพอร์ตสินเชื่อโต 30% เพิ่มปล่อยกู้ 3.5 ล้านคน ช่วยลูกค้าฟื้นตัวจากศก.ยังซบเซา ไม่กังวลหนี้เสีย เกษตรกรมีรายได้ดี

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในภาวะซบเซาและการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว ทำให้รายได้ของคนไทยลดน้อยลงในขณะที่รายจ่ายและค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น MTC จึงตั้งเป้าช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านคน เป็น 3.5 ล้านคน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร, ค้าขาย และกลุ่มคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

ปี 2565 บริษัทฯ ได้วางแผนเปิดสาขาไว้จำนวน 700 สาขา เมื่อรวมกับสาขาเดิมที่มีอยู่จะทำให้ภายในสิ้นปี 2565 จะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 6,500 สาขา ถือเป็นบริษัทที่มีจำนวนสาขาและลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อได้อย่างทั่วถึงและกระจายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงมั่นใจว่าปีนี้พอร์ตสินเชื่อจะมีการเติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริหาร MTC ยังกล่าวถึงการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่องหลักเกณฑ์คิด ดอกเบี้ย , ค่าบริการ , เบี้ยปรับ ที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2565 ว่า MTC ไม่มีความกังวลต่อประกาศดังกล่าวแต่ประการใด เพราะที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมอยู่แล้ว ไม่เอาเปรียบและไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน รวมทั้งไม่มีการนำค่าใช้จ่าย หรือค่าประกันมารวมกับจำนวนหนี้ และคิดดอกเบี้ยอีก แต่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ อย่างชัดเจน โปร่งใส ให้ลูกค้ารับทราบอยู่แล้ว

ส่วนความกังวลเรื่องหนี้เสียหรือ NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นนั้น เรื่องดังกล่าวไม่น่าเป็นห่วงเช่นกัน เพราะกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯประมาน 70% เป็นลูกค้ากลุ่มเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตและราคา ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย อยู่ในระดับที่ดี โดยเกษตรกรสามารถนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ประกอบกับปีนี้ประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง อันเนื่องมาจากน้ำในเขื่อนที่สะสมไว้มีปริมานน้ำที่มากกว่าทุกปี ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาตามลุ่มน้ำต่าง ๆ สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี บริษัทจึงไม่กังวลต่อปัญหาความสามารถในการชำระหนี้ หรือ NLP ของกลุ่มเกษตรกรแต่ประการใด

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon