ผู้ถือหุ้น WFX ยิ้ม รับปันผลปี 64 อีก 0.245 บาท/หุ้น พร้อมลุยเพิ่มกำลังการผลิต รับดีมานด์โตหลังโควิดคลี่คลาย

นายณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.245 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113.72 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ก่อนหักภาษีณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102.14 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี 2564 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.465 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215.85 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่าย 1 ใน 3

“การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือก็เพื่อเป็นการตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2565 บริษัทฯยังมั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน” นายณัฐกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 จะเติบโต 10-15% ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยคาดการขยายกำลังการผลิตเส้นด้ายยางยืดจะเร็วกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งในเฟสแรกมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ซึ่งอาจจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการเดิม ขณะที่เฟสที่สองจะเร่งให้แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2565 โดยจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั้ง 2 เฟสรวมอยู่ที่ประมาณ 20-30% จากกำลังการผลิต ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 35,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากคลี่คลายจาก COVID-19 ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ ซึ่งมีการชะลอตัวในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นความต้องการยางยืดสำหรับสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม จึงมีมากขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่กลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้ น่าจะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องได้อีกในระยะยาว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image