กรุงศรี โดยกลุ่ม JPC/MNC Banking เปิดทิศทางขับเคลื่อนธุรกิจปี 65 ลุย อีอีซี ต่อเนื่อง เสริมศักยภาพลูกค้าไทย-อาเซียน

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจปี 2565 ว่า JPC/MNC Banking ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 3.4% และให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่ออาเซียนซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของกรุงศรี โดยปีนี้ กรุงศรีมีโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการขยายธุรกิจสู่อาเซียนสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในส่วนของ EEC (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี) มองว่ายังมีโอกาสสำหรับลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติในการขยายธุรกิจสู่โครงการ EEC อีกมากมาย นับตั้งแต่กรุงศรีได้เปิดสำนักงาน EEC กรุงศรีก็ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในโครงการ EEC เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ และยังเป็นการต่อยอดโอกาสสำหรับลูกค้า ทั้งลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น ลูกค้าบรรษัทข้ามชาติ และลูกค้าธุรกิจไทยของกรุงศรีในการขยายธุรกิจในภูมิภาคต่อไป

“ในปีนี้ กรุงศรียังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการใหม่ ๆ แก่ธุรกิจต่างๆ ด้วยความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ เราจะส่งมอบธุรกิจและข้อมูลตลาดด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกและระดับประเทศ พร้อมนำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพแก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ผ่านกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยส่วนของการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า เราเน้นการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมการลงทุน เช่น เอกสิทธิ์จากการเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาค พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น Foreign Business Act เพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทย เชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถที่แตกต่างของกรุงศรีและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี จะช่วยขยายโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตของทั้งธุรกิจญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ ร่วมทั้งยังส่งผลดีต่อธุรกิจไทยในฐานะคู่ค้า และสำคัญที่สุดคือช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายโฮริโอะกล่าว

สำหรับในปีที่ผ่านมา นายโฮริโอะ กล่าวว่า JPC/MNC Banking ยังประสบความสำเร็จในการนำเสนอความแตกต่างในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยความร่วมมือกับ MUFG ได้แก่ ความสำเร็จในการออกพันธบัตรสีเขียวและสินเชื่อสีเขียวเป็นครั้งแรกสำหรับลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยแก่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ความร่วมมือกับ MUFG และ MUFG Innovation Partners ในการสนับสนุนการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตและขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ, สนับสนุนกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Business Matching ระหว่างลูกค้าบริษัทไทย ญี่ปุ่น และเครือข่าย MUFG ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจถึง 473 คู่, ร่วมมือกับ Mitsubishi UFJ Research & Consulting (MURC) ในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการวิจัยการตลาดและการให้บริการที่ปรึกษาอื่นๆ ซึ่งกรุงศรีประสบความสำเร็จในการสนับสนุนการลงทุนในประเทศอินเดียของลูกค้าธุรกิจกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และส่งเสริมการลงทุนใน EEC ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าสำนักงาน EEC รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำมาซึ่งความสำเร็จในการลงทุนของลูกค้าธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์ใน EEC โดยยังคงเป้าหมายที่จะยังคงสถานะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon