ชป.เดินหน้าสร้างอ่างฯ แม่ตาช้าง บรรเทาแล้งให้ชาวแม่สรวย จ.เชียงราย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยโครงการดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการเสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ ก่อนที่จะขออนุมัติโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย มีแผนดำเนินการก่อสร้าง 3 ปี (ปี พ.ศ.2567-2569) โดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 17,200 ไร่ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีถ้อย และตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธารเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image