‘บิ๊กบี้’เยือนสิงคโปร์สานสัมพันธ์ระดับนโยบาย กระชับความร่วมมือการฝึกศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะได้เดินทางเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพบกสิงคโปร์ ระหว่าง 25 – 27 พฤษภาคม 2565 โดยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือสานสัมพันธ์กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) และผบ.ทบ.สิงคโปร์ รวมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม “Army Open House 2022” ซึ่งกองทัพสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองทัพเพื่อสร้างความสนใจในอาชีพทหารให้กับประชาชนสิงคโปร์

ในการเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการกับ ดร.อึ้ง เอง เฮง (Ng Eng Hen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ผบ.ทบ. ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มีมานานถึง 56 ปี พร้อมชื่นชมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสิงคโปร์โดยเฉพาะระบบส่งกำลังบำรุง และนโยบายการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย สำหรับในส่วนของทั้งสองกองทัพก็ความสัมพันธ์ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะด้านการฝึกทางทหาร อาทิ การฝึกรหัสคชสีห์, แฟลชธันเดอร์, คอบร้าโกล เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้านไซเบอร์ และด้านเคมีชีวรังสี รวมทั้งบทบาทของศูนย์ประสานการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.เมลวิน ออง ซู เกียด (Melvyn Ong) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมกล่าวถึงนโยบายสนับสนุนและผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนของกำลังพลในระดับต่างๆ เพิ่มการเยือนในระดับผู้บริหารระดับกลาง และแลกเปลี่ยนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของอาเซียน

Advertisement

นอกจากนี้ผบ.ทบ.ได้เข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดีกับพลจัตวา เดวิด นีโอ (David Neo) ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งเมื่อ มีนาคม 2565 พร้อมแสดงเจตจำนงค์ที่จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนหลักสูตรทางการศึกษา ทั้งในหลักสูตรนักเรียนนายร้อยและหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูต มาอย่างยาวนาน มีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดการประชุมเพื่อรับมือต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 การเดินทางเยือนขอผบ.ทบ.ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับนโยบายแล้ว ยังจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นปึกแผ่นในบริบทต่างๆ ของกองทัพมิตรประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image