‘ก.ล.ต.’ สมทบทุบ 2 ล้านบาท ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

ก.ล.ต. สมทบทุบ 2 ล้านบาท ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

เมื่อที่ 6 มิถุนายน ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ถนนเพชรบุรี กทม. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะ เข้ามอบเงินเนื่องในโอกาส กลต.มีอายุครบ 30 ปี ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภาระกิจของมูลนิธิฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ และ คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ และทีมงานฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก มีภาระกิจช่วยผู้ประสบอุทกภัยมาเป็นเวลา27 ปีแล้ว โดยมีการมอบถุงยังชีพพระราชทาน และโรงครัวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ระยะสั้น นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังได้มีภาระกิจทางด้านการเฝ้าระวังภัยจากน้ำท่วม เพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัย โดยมีการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในโครงการติดตั้งโทรมาตร(Telemeters) ในพื้นที่ต้นน้ำจำนวน 510 สถานีทั่วประเทศ และมีการสนับสนุนชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่ง(ภา)19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อฝึกซ้อมการเตือนภัย และการอพยพเมื่อมีอุทกภัย

นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังมีโครงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก เช่นการสนับสนุนการปลูกและการตลาดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าครามจากจังหวัดสกลนคร และโครงการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และ แพลทฟอร์ม Shopee เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image