‘บิ๊กป้อม’ ร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียนรับรองปฏิญญามั่นคง ยืนหลักการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

‘บิ๊กป้อม’ ร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียนรับรองปฏิญญามั่นคง ยืนหลักการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ไม่ต้องการความรุนแรงที่เกิดผลเสียหายในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ประเทศกัมพูชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) ครั้งที่ 16 กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับรอง “ร่างปฏิญญาร่วมของ รมว.กห.อาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมิตรภาพด้านความมั่นคง”
ทั้งนี้ พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. กล่าวสรุปสาระสำคัญว่า การตระหนักถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคระบาด โดยมีความเสี่ยงหลักด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ในด้านการก่อการร้าย ด้านเคมี ชีวภาพ รังสี ด้านไซเบอร์ และด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อร่วมกันมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมความมั่นคงเพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เน้นความสำคัญของประวัติศาสตร์ทางทหาร โดยจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านการป้องกันประเทศของอาเซียน และขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ด้านข้อมูลข่าวสารและไซเบอร์ร่วมกัน รวมทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพ ในการควบคุมโรคระบาดข้ามแดน และสนับสนุนเพิ่มบทบาทสตรี สู่การปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับภาคีภายนอก ต่อจากนั้น ได้ให้ความเห็นชอบ เอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน 8 ฉบับ เพื่อเป็นแนวความคิดในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวร่วมกันต่อไป

จากนั้น ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ได้ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อเนื่องกันไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนได้แสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน ที่ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมย้ำจุดยืนอาเซียน ไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิด อันนำไปสู่เหตุรุนแรงที่เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อภูมิภาค โดยเห็นชอบร่วมกันในหลักการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมทั้งการใช้ความเป็นแกนกลางของอาเซียนเป็นกลไกหลักสำหรับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และครอบคลุม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon