‘บิ๊กตู่’ฮึ่ม! สั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด ให้เหล่าทัพร่างคำสั่งตามกรอบ สธ.

‘บิ๊กตู่’ฮึ่ม! สั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด ให้เหล่าทัพร่างคำสั่งตามกรอบ สธ. คุมเข้มกำลังพลแสดงพฤติกรรมเสพผ่านสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่กระทรวงกลาโหม (กห.) พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษก กห. แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครอง ซึ่งกัญชาและกัญชง ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัด กห.เร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัด กห. และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูก วิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด จะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือ กัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชง อันไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด

“เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่างๆ ในส่วนของ กห. และเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการ นอกจากนั้นยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาด” รองโฆษก กห.กล่าว

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image