LEO คว้ารางวัล AREA 2022 สาขา Social Empowerment จากโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้อง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย จากการดำเนินโครงการ “โรงเรียนนี้เพื่อน้อง” ในหลายปีที่ผ่านมา โดยการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชุมชน และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่จะมาช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

“โครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้อง” เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2013 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 โครงการ นักเรียนกว่า 300 คน ใน 4 โรงเรียน ได้มีอาคารเรียนใหม่ที่สมบูรณ์ มีสนามเด็กเล่นใหม่และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในด้านต่างๆ มากขึ้น และในทุกๆ โครงการ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมามีส่วนร่วมอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของการร่วมสมทบทุนผ่านการใช้บริการกับทางบริษัทฯ การบริจาคสิ่งของที่ทางโรงเรียนขาดแคลน รวมถึงการเดินทางไปทำกิจกรรมซ่อมแซมโรงเรียนร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า สายเดินเรือและผู้สนับสนุน ( Co-sponsor) หลายๆ บริษัท ด้วยดีเสมอมา โดยวัดได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมที่มากกว่า 90% และจำนวนลูกค้าและพันธมิตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงเรามียอดการใช้บริการจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 10% ในทุกๆ โครงการ แสดงให้เห็นว่าโครงการที่เราจัดทำนี้ มีประโยชน์สำหรับสังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง

“ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LEO ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะทำโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้องในทุกๆ 2 ปี และในปี 2565 นี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้องปี 5 เพื่อช่วยเหลือศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาบ้านทีมู ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและอยู่เขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของ LEO ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสมทบทุนจากการใช้บริการกับทางบริษัทฯ ทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ โดยในทุก ๆ Shipment จะร่วมสมทบทุนกับโครงการ shipment ละ 1 USD และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางบริษัทฯ จะเชิญชวนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจให้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนกับเราเพื่อเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้กันอีกครั้ง” นายเกตติวิทย์ กล่าว

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล AREA เป็นงานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image