15 เอกชนภูเก็ตทำหนังสือถึงนายกฯ เร่งออกคำสั่งซ่อมถนนพัง นักท่องเที่ยวหนีหมด

15 เอกชนภูเก็ตทำหนังสือถึงนายกฯ วอนออกคำสั่งซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม ทำนักท่องเที่ยวหนี

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคเอกชนได้ร่วมกันส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยสั่งการแก้ไขปัญหาถนนเส้นทางหลวง 4028 อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่ชํารุดเสียหายจากพายุเนสาท โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภูเก็ตช่วงวันที่ 15-20 ตุลาคม ที่่ผ่านมา ส่งผลกระทบในการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ รวมถึงเหตุดินถล่มในหลายพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจสําคัญ อาทิ ย่านเมืองเก่า เขตพื้นที่ป่าตอง และเชิงทะเลบางส่วน เกิดความเสียหาย โดยสิ่งสําคัญที่สุดจากสถานการณ์พายุเนสาท คือ การเกิดดินถล่ม และทําให้เกิดความเสียหายต่อถนนสายหลักทางหลวง เลขที่ 4029 ซึ่งใช้เดินทางสัญจรระหว่างเขตพื้นที่ป่าตอง กับตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต และเชื่อมโยงเส้นทางหลักไปท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทําให้เกิดการชะงักของการเดินทางสัญจร ทั้งในส่วนของประชาชน นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม เป็นต้นมา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทรุดตัวของถนนเส้นทางดังกล่าว ได้สร้างความลำบากต่อการเดินทางของประชาชน โดยประเมินว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรบนถนนหลักนี้ประมาณ 18,000 คนต่อวัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตอง สั่นคลอนความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอย่างมาก โดยจากการสํารวจเบื้องต้นพบว่า อัตราเข้าพักเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4/2565 อยู่ที่ 65% และอัตราเข้าพักช่างเหลือในไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ 68% โดยนับได้ว่าเป็นอัตราการเข้าพักที่ดีที่สุดนับตั้งแต่การระบาด โควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงได้ประเมินสภาพของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4/2565 และในไตรมาส 1/2566 ประมาณ 48,000 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันก็มีการยกเลิกการเดินทางและเข้าพักในพื้นที่หาดป่าตอง รวมถึงมีแนวโน้มการยกเลิกเพิ่มขึ้นอีก หากทางราชการยังไม่สามารถซ่อมแซมเส้นทางสัญจรได้อย่างรวดเร็ว

โดยระยะเวลาที่ใช้ซ่อมแซมถนนหากล่าช้ามากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มากขึ้นเท่านั้น รวมถึงจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จึงใคร่ขอให้นายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณามีข้อสั่งการเป็นกรณีพิเศษโดยทันทีให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดหางบประมาณ และเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมถนนทางหลวงเลขที่ 4029 ให้กลับมาเป็นถนนเส้นหลักที่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรง รวมถึงสร้างความมั่นใจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย อันเป็นการตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วย

Advertisement

ทั้งนี้ สมาคมที่ร่วมลงนามส่งหนังสือถึงนายกฯ อาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และอื่นๆ รวม 15 องค์กร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image