เมืองไทยประกันภัย จัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ประดิษฐานบนอาคารสำนักงานใหญ่

เมืองไทยประกันภัย จัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ประดิษฐานบนอาคารสำนักงานใหญ่

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานบนอาคารสำนักงานใหญ่ ในวาระครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานเหนืออาคารที่ทำการ โดยมี นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.09 น.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบไป ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นเป็นสิริมงคล เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ ของบรรพบุรษผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ร่วมทำงานกันมากันตลอดระยะเวลา 90 ปี และยังเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงขององค์กร พร้อมปณิธานยึดมั่นในความดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และถือหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนองค์กร ให้เติบโตเคียงคู่สังคมอย่างยั่งยืน

“พระครุฑพ่าห์” ซึ่งประดิษฐานบนอาคารสำนักงานใหญ่นั้น มีขนาดกว้าง 2.85 เมตร สูง 2.50 เมตร อีกทั้ง หลังจากนี้ ยังจะมีการอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารสำนักงานสาขาย่อยอีก 21 แห่งทั่วประเทศ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image