กรมชลฯติดตั้งเครื่องจักรกล เตรียมเครื่องมือ กำลังคน รับมือฤดูฝน ภาคใต้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือฝนและสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ โดยสั่งการให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมตามแผนรับมืออุทกภัย ปี 2565 พร้อมนำเครื่องจักรกล เครื่องมือและกำลังคน เตรียมรับมือสถานการณ์ อาทิ

สำนักงานชลประทานที่ 14

โครงการชลประทานชุมพร เดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณหน้าโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และบริเวณถนนลอกอตัน หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังให้เข้ากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

สำนักงานชลประทานที่ 16

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydroflow ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.5 ลบ.ม. /วินาที/เครื่อง ณ บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน บริเวณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู หมู่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โครงการชลประทานยะลา เร่งกำจัดวัชพืชบริเวณท่อระบายน้ำบ้านบราแง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในฤดูฝน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์เก็บกักและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นทำการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตามมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 65 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image