เฉลิมชัย สั่งลุย กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มศักยภาพระบายน้ำ รับมือฤดูแล้งนี้

กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ได้กำชับให้กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเร่งขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ดังนี้

จังหวัดนครสวรรค์

– ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 ปริมาณงาน 126 ไร่ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว คืบหน้าไปแล้ว 28% คาดว่าจะเสร็จตามแผนงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดกำแพงเพชร

– นำเครื่องจักรกลประเภทเรือขุดแบบปูตัก 1 ลำ เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังบัว ปริมาณ 77,000 ตัน ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดนครนายก

– นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบแบบแขนยาว 6 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองต่างๆ ได้แก่ คลองซอย 2 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา คลอง 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ คลองส่งน้ำ ฝั่งซ้าย สาย1 และคลองซอย 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– นำเครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบแบบแขนยาว 1 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองส่งน้ำ ส7 คบ.บางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
– นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบแบบแขนยาว 4 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณส่งน้ำสายต่างๆ ได้แก่ คลองส่งน้ำ 2ข.ส.7 ตำบลพระขาว คลองส่งน้ำ 1 ซ.ส.1 ตำบลวัดยม คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 ตำบลบางบาล และคลองส่งน้ำ ค.4 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล

จังหวัดสุพรรณบุรี
– นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบแบบแขนยาว 1 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองระบายน้ำบ้านยาง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง

Advertisement

จังหวัดชัยภูมิ
– ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชอ่างฯน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image